Anthuleka
Adhika Bashinchu
Gayatri Mantra
Allah Amchu
Janedu
Asato Ma
Khanda Kandanthara Chanduvulu
Murali GanaLola Love Is My Form
Na Punyam Bhauya Manasu Pata Paduma
Sarva Velala Priya Vakya
Sathya Dharma Prema Sadayam
Viswasanthini Satya Vakku Valana
Vidya